bạn ơi, hãy trả lời nào !

Chào quý vị, quý vị vui lòng cho biết quý vị là
Sinh viên
Học sinh
Giáo viên
Phụ huynh
Thành viên Toán 15B

Xin cảm ơn

0 khách và 0 thành viên

Thường trực T15B

  • (Dương Long Luyện Sơn)
  • (Lê Thu Hương)
  • (Nguyễn Duy Tuấn)
  • (Đinh Công Hải)
  • (Phạm Ánh Hồng)
  • (Chu Quang Hùng)
  • (Lê Đình Cương)
  • (Bùi Tường Vi)
  • (Nguyễn Tuấn Thắng)

KIẾN THỨC GHI NHỚ TOÁN 6

KIẾN THỨC GHI NHỚ TOÁN 7

KIẾN THỨC GHI NHỚ HÌNH 8

KIẾN THỨC GHI NHỚ HÌNH 9

KÊNH HỌC TOÁN MIỄN PHÍ: www.youtube.com/c/violympictoan15b

www.youtube.com/c/violympictoan15b Hãy copy đường dẫn trên và dán vào tìm kiếm sẽ tới kênh học toán miễn phí. Chúc quý vị một ngày mới vui vẻ và thành công!

KIẾN THỨC GHI NHỚ TOÁN 9

Chèn âm thanh trong Powerpoint

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Nguyễn Chí Luyện (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:59' 03-07-2009
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 405
Số lượt thích: 0 người
7/3/2009
NguyenChiLuyen-Nhom ALG
1
CHÈN ÂM THANH VÀ PHIM TRONG POWERPOINT 2003
ALG
7/3/2009
NguyenChiLuyen-Nhom ALG
2
CHÈN ÂM THANH TỪ MỘT FILE
Muốn chèn một đoạn âm thanh vào Powerpoint, trước hết phải đưa đoạn âm thanh đó vào máy tính thành một file âm thanh
Trên thanh menu, chọn Insert, chọn Movies and Sounds, chọn Sound from file
Click
Xuất hiện hộp thoại Insert Sound
7/3/2009
NguyenChiLuyen-Nhom ALG
3
Hộp thoại Insert Sound
Click để tìm và mở thư mục chứa file âm thanh cần chèn
Click
Click
Xuất hiện hộp thoại thông báo
7/3/2009
NguyenChiLuyen-Nhom ALG
4
CHÈN ÂM THANH TỪ CLIP ORGANIZER
Trên thanh menu, chọn Insert, chọn Movies and Sounds, chọn Sound from Clip Organizer
Click
Trong khung Taskbar, xuất hiện khung Clip Art
7/3/2009
NguyenChiLuyen-Nhom ALG
5
Click
Trong khung tác vụ Clip Art, chọn
Xuất hiện hộp thoại thông báo
7/3/2009
NguyenChiLuyen-Nhom ALG
6
File âm thanh tự động khi bắt đầu chạy Slide show
File âm thanh không chạy tự động, chờ đến khi nào click chuột, file âm thanh mới chạy
Hộp thoại thông báo
7/3/2009
NguyenChiLuyen-Nhom ALG
7
Biểu tượng
Trên vùng làm việc, xuất hiện biểu tượng của “loa”
7/3/2009
NguyenChiLuyen-Nhom ALG
8
LÀM VIỆC VỚI ÂM THANH
Click phải vào biểu tượng “loa”,xuất hiện hộp menu
Phát âm thanh. Khi click vào thì âm thanh sẽ được phát ra để nghe thử
Hiệu chỉnh âm thanh
Thiết lập sự hành động của âm thanh
Định dạng khung ảnh (Loa)
7/3/2009
NguyenChiLuyen-Nhom ALG
9
HIỆU CHỈNH ÂM THANH
Khi click vào Edit Sound Object, xuất hiện hộp thoại
Click để lặp lại âm thanh cho đến khi ngừng
Click để ẩn biểu tượng âm thanh khi chạy slide show
Click
Click để tăng giảm mức âm thanh
7/3/2009
NguyenChiLuyen-Nhom ALG
10
THIẾT LẬP HÀNH ĐỘNG ÂM THANH
Khi click vào mục Action Setting, xuất hiện hộp thoại Action Setting
* Trong trang Mouse Click, chọn các tuỳ chọn sau đó click OK
* Trong trang Mouse Over, chọn các tuỳ chọn sau đó click OK
7/3/2009
NguyenChiLuyen-Nhom ALG
11
ĐỊNH DẠNG BIỂU TƯỢNG ÂM THANH
Khi click vào mục Format Picture, xuất hiện hộp thoại Format Picture
7/3/2009
NguyenChiLuyen-Nhom ALG
12
CHÈN ÂM THANH VÀO HIỆU ỨNG CHUYỂN TIẾP TRÊN SLIDE
Trong khung tác vụ Slide Transition, trong phần Modify transition
Click
Click chọn âm thanh mặc định
Click chọn âm thanh khác
Click chọn hiển thị, sau đó nhấn ESC để trở về chế độ xem Normal
7/3/2009
NguyenChiLuyen-Nhom ALG
13
CHÈN PHIM TỪ MỘT FILE
Muốn chèn một đoạn phim vào Powerpoint, trước hết phải đưa đoạn phim đó vào máy thành một file âm thanh
Trên thanh menu, chọn Insert, chọn Movies and Sounds, chọn Movie from file
Click
Xuất hiện hộp thoại Insert Movie
7/3/2009
NguyenChiLuyen-Nhom ALG
14
Hộp thoại Insert Movie
Click để tìm và mở thư mục chứa file phim cần chèn
Click
Click
Xuất hiện hộp thoại thông báo
7/3/2009
NguyenChiLuyen-Nhom ALG
15
File phim tự động khi bắt đầu chạy Slide show
File phim không chạy tự động, chờ đến khi nào click chuột, file phim mới chạy
Hộp thoại thông báo
7/3/2009
NguyenChiLuyen-Nhom ALG
16
Trên vùng làm việc, xuất hiện
7/3/2009
NguyenChiLuyen-Nhom ALG
17
Click phải vào khung phim, xuật hiện hộp menu
LÀM VIỆC VỚI PHIM
Phát phim. Khi click vào thì đoạn phim sẽ được phát ra để xem thử
Hiệu chỉnh đoạn phim và âm thanh đoạn phim
Thiết lập sự hành động của đoạn phim
Định dạng khung đoạn phim
7/3/2009
NguyenChiLuyen-Nhom ALG
18
HIỆU CHỈNH PHIM VÀ ÂM THANH PHIM
Khi click vào Edit Movie Object, xuất hiện hộp thoại
Click để lặp lại việc phát phimcho đến khi ngừng
Click để ẩn đối tượng khung chứa phim khi chạy slide show
Click
Click để hiển thị phim khi phát với chế độ toàn màn hình
Click để khi phát xong phim sẽ quay trở lại vị trí ban đầu
Click để tăng giảm mức âm thanh
7/3/2009
NguyenChiLuyen-Nhom ALG
19
THIẾT LẬP HÀNH ĐỘNG PHIM
Khi click vào mục Action Setting, xuất hiện hộp thoại Action Setting
* Trong trang Mouse Click, chọn các tuỳ chọn sau đó click OK
* Trong trang Mouse Over, chọn các tuỳ chọn sau đó click OK
7/3/2009
NguyenChiLuyen-Nhom ALG
20
ĐỊNH DẠNG KHUNG HÌNH PHIM
Khi click vào mục Format Picture, xuất hiện hộp thoại Format Picture
7/3/2009
NguyenChiLuyen-Nhom ALG
21
CHÈN PHIM _ NHẠC TRONG SLIDE
Trên thanh menu, chọn View  Toolbars  Control Toolbox
Click
Xuất hiện thanh Control Toolbox
Click chọn
7/3/2009
NguyenChiLuyen-Nhom ALG
22
Xuất hiện danh mục
Click
Sau khi click vào Windows Media Player, con trỏ chuột trở thành dấu + , nhấn chuột trái và giữ nguyên để vẽ hình chữ nhật. Xuất hiện khung chương trình Windows Media Player
7/3/2009
NguyenChiLuyen-Nhom ALG
23
HIỆU CHỈNH ĐẶC TÍNH PHIM _ NHẠC TRONG SLIDE
Click chuột phải vào khung, xuất hiện
Click phải
Xuất hiện khung Properties, chọn trang Categorized
Click để chọn file nhạc cần dùng
Xuất hiện hộp thoại Windows Media Properties
Click để nhập đường dẫn mở file phim
7/3/2009
NguyenChiLuyen-Nhom ALG
24
Click
Hộp thoại Windows Media Properties_General
Xuất hiện hộp thoại Open
7/3/2009
NguyenChiLuyen-Nhom ALG
25
Hộp thoại Open
Click để tìm và mở thư mục chứa file phim cần chèn
Click
Click
7/3/2009
NguyenChiLuyen-Nhom ALG
26
Hộp thoại Windows Media Properties_General
Click
Tự động khởi động
Chạy với toàn màn hình
Click
7/3/2009
NguyenChiLuyen-Nhom ALG
27
Trên thanh menu, chọn Insert, chọn Movies and Sounds, chọn Movie from Clip Organizer
CHÈN PHIM TỪ CLIP ORGANIZER
Click
Trong khung Taskbar, xuất hiện khung Clip Art
7/3/2009
NguyenChiLuyen-Nhom ALG
28
Click
Trong khung tác vụ Clip Art, chọn
Xuất hiện hộp thoại thông báo
7/3/2009
NguyenChiLuyen-Nhom ALG
29
File phim tự động khi bắt đầu chạy Slide show
File phim không chạy tự động, chờ đến khi nào click chuột, file phim mới chạy
Hộp thoại thông báo
7/3/2009
NguyenChiLuyen-Nhom ALG
30
Trên vùng làm việc, xuất hiện
7/3/2009
NguyenChiLuyen-Nhom ALG
31
LÀM VIỆC VỚI CLIP ORGANIZER
Click phải vào khung Media Clip,xuất hiện hộp menu
Thiết lập sự hành động của khung hình Clip Organizer
Định dạng khung hình Clip Organizer
Các hộp thoại Action Settings và Format Picture giống như các phần trên
 
Gửi ý kiến