bạn ơi, hãy trả lời nào !

Chào quý vị, quý vị vui lòng cho biết quý vị là
Sinh viên
Học sinh
Giáo viên
Phụ huynh
Thành viên Toán 15B

Thường trực T15B

 • (Dương Long Luyện Sơn)
 • (Lê Thu Hương)
 • (Nguyễn Duy Tuấn)
 • (Đinh Công Hải)
 • (Phạm Ánh Hồng)
 • (Chu Quang Hùng)
 • (Lê Đình Cương)
 • (Bùi Tường Vi)
 • (Nguyễn Tuấn Thắng)

Con số thống kê new

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Xin cảm ơn

  0 khách và 0 thành viên

  TOÁN 15B TRỢ GIÚP GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG NĂM 2016- 2017

  KIẾN THỨC GHI NHỚ HÌNH 6

  KIẾN THỨC GHI NHỚ TOÁN 6 (MỚI)

  KIÉN THỨC GHI NHỚ TOÁN 7 (MỚI)

  KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚ TOÁN 8 (MỚI)

  KIẾN THỨC GHI NHỚ HÌNH HỌC 9 (MỚI)

  KIẾN THỨC GHI NHỚ SỐ HỌC 6

  KIẾN THỨC GHI NHỚ ĐẠI SỐ 9

  KIẾN THỨC GHI NHỚ TOÁN 8

  KIẾN THỨC GHI NHỚ TOÁN 7

  KIẾN THỨC GHI NHỚ ĐẠI SỐ 9 (MỚI)

  XEM HOT GIRL MÚA QUÁ ĐẸP

  Học tiếng Anh bằng phim hoạt hình có phụ đề rất hay.-Unit 1

  Chèn âm thanh trong Powerpoint

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: st
  Người gửi: Nguyễn Chí Luyện (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:59' 03-07-2009
  Dung lượng: 2.0 MB
  Số lượt tải: 404
  Số lượt thích: 0 người
  7/3/2009
  NguyenChiLuyen-Nhom ALG
  1
  CHÈN ÂM THANH VÀ PHIM TRONG POWERPOINT 2003
  ALG
  7/3/2009
  NguyenChiLuyen-Nhom ALG
  2
  CHÈN ÂM THANH TỪ MỘT FILE
  Muốn chèn một đoạn âm thanh vào Powerpoint, trước hết phải đưa đoạn âm thanh đó vào máy tính thành một file âm thanh
  Trên thanh menu, chọn Insert, chọn Movies and Sounds, chọn Sound from file
  Click
  Xuất hiện hộp thoại Insert Sound
  7/3/2009
  NguyenChiLuyen-Nhom ALG
  3
  Hộp thoại Insert Sound
  Click để tìm và mở thư mục chứa file âm thanh cần chèn
  Click
  Click
  Xuất hiện hộp thoại thông báo
  7/3/2009
  NguyenChiLuyen-Nhom ALG
  4
  CHÈN ÂM THANH TỪ CLIP ORGANIZER
  Trên thanh menu, chọn Insert, chọn Movies and Sounds, chọn Sound from Clip Organizer
  Click
  Trong khung Taskbar, xuất hiện khung Clip Art
  7/3/2009
  NguyenChiLuyen-Nhom ALG
  5
  Click
  Trong khung tác vụ Clip Art, chọn
  Xuất hiện hộp thoại thông báo
  7/3/2009
  NguyenChiLuyen-Nhom ALG
  6
  File âm thanh tự động khi bắt đầu chạy Slide show
  File âm thanh không chạy tự động, chờ đến khi nào click chuột, file âm thanh mới chạy
  Hộp thoại thông báo
  7/3/2009
  NguyenChiLuyen-Nhom ALG
  7
  Biểu tượng
  Trên vùng làm việc, xuất hiện biểu tượng của “loa”
  7/3/2009
  NguyenChiLuyen-Nhom ALG
  8
  LÀM VIỆC VỚI ÂM THANH
  Click phải vào biểu tượng “loa”,xuất hiện hộp menu
  Phát âm thanh. Khi click vào thì âm thanh sẽ được phát ra để nghe thử
  Hiệu chỉnh âm thanh
  Thiết lập sự hành động của âm thanh
  Định dạng khung ảnh (Loa)
  7/3/2009
  NguyenChiLuyen-Nhom ALG
  9
  HIỆU CHỈNH ÂM THANH
  Khi click vào Edit Sound Object, xuất hiện hộp thoại
  Click để lặp lại âm thanh cho đến khi ngừng
  Click để ẩn biểu tượng âm thanh khi chạy slide show
  Click
  Click để tăng giảm mức âm thanh
  7/3/2009
  NguyenChiLuyen-Nhom ALG
  10
  THIẾT LẬP HÀNH ĐỘNG ÂM THANH
  Khi click vào mục Action Setting, xuất hiện hộp thoại Action Setting
  * Trong trang Mouse Click, chọn các tuỳ chọn sau đó click OK
  * Trong trang Mouse Over, chọn các tuỳ chọn sau đó click OK
  7/3/2009
  NguyenChiLuyen-Nhom ALG
  11
  ĐỊNH DẠNG BIỂU TƯỢNG ÂM THANH
  Khi click vào mục Format Picture, xuất hiện hộp thoại Format Picture
  7/3/2009
  NguyenChiLuyen-Nhom ALG
  12
  CHÈN ÂM THANH VÀO HIỆU ỨNG CHUYỂN TIẾP TRÊN SLIDE
  Trong khung tác vụ Slide Transition, trong phần Modify transition
  Click
  Click chọn âm thanh mặc định
  Click chọn âm thanh khác
  Click chọn hiển thị, sau đó nhấn ESC để trở về chế độ xem Normal
  7/3/2009
  NguyenChiLuyen-Nhom ALG
  13
  CHÈN PHIM TỪ MỘT FILE
  Muốn chèn một đoạn phim vào Powerpoint, trước hết phải đưa đoạn phim đó vào máy thành một file âm thanh
  Trên thanh menu, chọn Insert, chọn Movies and Sounds, chọn Movie from file
  Click
  Xuất hiện hộp thoại Insert Movie
  7/3/2009
  NguyenChiLuyen-Nhom ALG
  14
  Hộp thoại Insert Movie
  Click để tìm và mở thư mục chứa file phim cần chèn
  Click
  Click
  Xuất hiện hộp thoại thông báo
  7/3/2009
  NguyenChiLuyen-Nhom ALG
  15
  File phim tự động khi bắt đầu chạy Slide show
  File phim không chạy tự động, chờ đến khi nào click chuột, file phim mới chạy
  Hộp thoại thông báo
  7/3/2009
  NguyenChiLuyen-Nhom ALG
  16
  Trên vùng làm việc, xuất hiện
  7/3/2009
  NguyenChiLuyen-Nhom ALG
  17
  Click phải vào khung phim, xuật hiện hộp menu
  LÀM VIỆC VỚI PHIM
  Phát phim. Khi click vào thì đoạn phim sẽ được phát ra để xem thử
  Hiệu chỉnh đoạn phim và âm thanh đoạn phim
  Thiết lập sự hành động của đoạn phim
  Định dạng khung đoạn phim
  7/3/2009
  NguyenChiLuyen-Nhom ALG
  18
  HIỆU CHỈNH PHIM VÀ ÂM THANH PHIM
  Khi click vào Edit Movie Object, xuất hiện hộp thoại
  Click để lặp lại việc phát phimcho đến khi ngừng
  Click để ẩn đối tượng khung chứa phim khi chạy slide show
  Click
  Click để hiển thị phim khi phát với chế độ toàn màn hình
  Click để khi phát xong phim sẽ quay trở lại vị trí ban đầu
  Click để tăng giảm mức âm thanh
  7/3/2009
  NguyenChiLuyen-Nhom ALG
  19
  THIẾT LẬP HÀNH ĐỘNG PHIM
  Khi click vào mục Action Setting, xuất hiện hộp thoại Action Setting
  * Trong trang Mouse Click, chọn các tuỳ chọn sau đó click OK
  * Trong trang Mouse Over, chọn các tuỳ chọn sau đó click OK
  7/3/2009
  NguyenChiLuyen-Nhom ALG
  20
  ĐỊNH DẠNG KHUNG HÌNH PHIM
  Khi click vào mục Format Picture, xuất hiện hộp thoại Format Picture
  7/3/2009
  NguyenChiLuyen-Nhom ALG
  21
  CHÈN PHIM _ NHẠC TRONG SLIDE
  Trên thanh menu, chọn View  Toolbars  Control Toolbox
  Click
  Xuất hiện thanh Control Toolbox
  Click chọn
  7/3/2009
  NguyenChiLuyen-Nhom ALG
  22
  Xuất hiện danh mục
  Click
  Sau khi click vào Windows Media Player, con trỏ chuột trở thành dấu + , nhấn chuột trái và giữ nguyên để vẽ hình chữ nhật. Xuất hiện khung chương trình Windows Media Player
  7/3/2009
  NguyenChiLuyen-Nhom ALG
  23
  HIỆU CHỈNH ĐẶC TÍNH PHIM _ NHẠC TRONG SLIDE
  Click chuột phải vào khung, xuất hiện
  Click phải
  Xuất hiện khung Properties, chọn trang Categorized
  Click để chọn file nhạc cần dùng
  Xuất hiện hộp thoại Windows Media Properties
  Click để nhập đường dẫn mở file phim
  7/3/2009
  NguyenChiLuyen-Nhom ALG
  24
  Click
  Hộp thoại Windows Media Properties_General
  Xuất hiện hộp thoại Open
  7/3/2009
  NguyenChiLuyen-Nhom ALG
  25
  Hộp thoại Open
  Click để tìm và mở thư mục chứa file phim cần chèn
  Click
  Click
  7/3/2009
  NguyenChiLuyen-Nhom ALG
  26
  Hộp thoại Windows Media Properties_General
  Click
  Tự động khởi động
  Chạy với toàn màn hình
  Click
  7/3/2009
  NguyenChiLuyen-Nhom ALG
  27
  Trên thanh menu, chọn Insert, chọn Movies and Sounds, chọn Movie from Clip Organizer
  CHÈN PHIM TỪ CLIP ORGANIZER
  Click
  Trong khung Taskbar, xuất hiện khung Clip Art
  7/3/2009
  NguyenChiLuyen-Nhom ALG
  28
  Click
  Trong khung tác vụ Clip Art, chọn
  Xuất hiện hộp thoại thông báo
  7/3/2009
  NguyenChiLuyen-Nhom ALG
  29
  File phim tự động khi bắt đầu chạy Slide show
  File phim không chạy tự động, chờ đến khi nào click chuột, file phim mới chạy
  Hộp thoại thông báo
  7/3/2009
  NguyenChiLuyen-Nhom ALG
  30
  Trên vùng làm việc, xuất hiện
  7/3/2009
  NguyenChiLuyen-Nhom ALG
  31
  LÀM VIỆC VỚI CLIP ORGANIZER
  Click phải vào khung Media Clip,xuất hiện hộp menu
  Thiết lập sự hành động của khung hình Clip Organizer
  Định dạng khung hình Clip Organizer
  Các hộp thoại Action Settings và Format Picture giống như các phần trên
   
  Gửi ý kiến

  Xem Công Phượng ghi bàn

  Bàn thắng của Công Vinh đi vào lịch sử V-League

  Moi ban thu suc

  THẬT LÀ CẢM ĐỘNG